ČeskyDeutch
AKCE ŽIVOTOPIS HRAD BOUZOV UBYTOVÁNÍ CESTA GALERIE KONTAKT
 
  Bouzov 20.5.2005 - 50.výročí úmrtí velmistra Evžena Habsburského  
 

Před půl stoletím v noci z 29. na 30. prosince 1954 zemřel v severoitalském městečku Meranu 58 velmistr Řádu německých rytířů Evžen Habsbursko - Lotrinský. Mnohé zřejmě udiví proč si připomínat arcivévodu Evžena v našem prostředí, když pro mnohé historií nedotčené byl členem tzv. cizácké dynastie a představitelem církevní instituce, která již svým názvem souvisí s jinou jazykovou skupinou. Arcivévoda Evžen je ovšem s českým prostředím úzce spjat. Evžen se narodil na Moravě na zámku v Židlochovicích a Země Koruny české silně ovlivnil právě prostřednictvím svého působení v úřadu velmistra řádu německých rytířů. I když se mnozí „vlastenci" snaží jeho působení negovat, tak rozhodně není možné popřít, že nebýt arcivévody Evžena, tak je dnes hrad Bouzov devastovanou a nevýznamnou památkou Moravy. Rekonstrukce hradu je však pouze špičkou ledovce, neboť Evžen svou činností zasáhl mnohé obory. Především medicínu, která vždy byla nedílnou součástí poslání řádu, ale rovněž architekturu, umění, potravinářství, vojenství atd.. Řád pod jeho vedením prošel skutečnou renesancí ve všech svých složkách a jen zrušení monarchie narušilo a silně okleštilo jeho konstruktivní a bohulibé působení v naší společnosti.

Současný Německý řád, který je legitimním nástupnickým subjektem Řádu německých rytířů, však rozhodně nezapomíná na velké osobnosti své historie a rok 2005 se nese ve znamení slavností a připomínek Evžena Habsbursko – Lotrinského. Slavnost na Bouzově byla připomínkou vskutku důstojnou a na její přípravě se podíleli nejen členové a sympatizanti řádu, ale rovněž lidé, kteří měli především dobrou vůli a odvahu postavit se démonizujícím mýtům a nenávisti různých nacionalistů, socialistů a komunistů. Především je nutné vysoce ocenit pozitivní přístup zastupitelstva obce Bouzov a správu hradu Bouzova. Bez těchto lidí by slavnost sice proběhla, ale měla by charakter téměř poloilegální akce několika nadšenců.

Již od 15:00 h se začali na náměstí před obecním úřadem v Bouzově scházet lidé. Byli zde nejen obyvatelé obce, ale rovněž lidé z různých koutů naší vlasti, což bylo patrné i ze skladby státních poznávacích značek zaparkovaných automobilů. Mezi čekajícími se objevovaly černé kleriky kněží s insigniemi řádu, černé pláště familiářů a řeholní oděvy hostů z jiných řeholních společenství. Byli zde slavnostně ustrojení laici, rodiny s malými dětmi i náhodní turisté. Přesně v 16:00 se nad hlavami čekajících objevil latinský tlapatý kříž a pestrá korouhev česko-moravsko-slezské bailivy Německého řádu. Průvod za hlaholu zvonů z kostela sv. Gottharda pomalu stoupal k chrámu nad nímž se tyčí majestátný hrad Bouzov.

Této slavnosti se zúčastnili:

Abt. Dr. Bruno Platter - velmistr Německého řádu
Mons. Josef Hrdlička - světící biskup olomoucký
P. Lukáš Evžen Martinec (OSA) - opat starobrněnský a viceprezident konference vyšších řádových představených
P. Alvarez Koeda O.P - provinciál dominikánů
P. Oldřich Máša - spirituál hudební řádové školy v Opavě, člen umělecké komise Ostravsko-opavského biskupství a familiář O.T

Ing. Petr Krill - poslanec Parlamentu ČR
MuDr. Vítěslav Vavroušek - senátor
Ing. Pavel Horák - náměstek hejtmana Olomouckého kraje
PhDr. Jindřich Garčic - vedoucí odboru kultury a památkové péče Olomouckého kraje
Mgr. Zdeněk Brož - starosta města Šumperka
Ing.Marek Zapletal - místostarosta města Šumperka
Ing. Zdeněk Foltýn - starosta Bouzova
Václav Srb – předseda Koruny České
Mgr. Zuzana Marková - kastelánka na hradě Bouzově
Hana Heidenreichová - předsedkyně Společnosti přátel hradu Bouzova


Slavnostní mše sv. byla sloužena v latinském jazyce a k důstojnosti liturgie přispěl sbor z Řádové hudební školy v Opavě, který liturgické úkony doprovázel latinskými zpěvy středověku a baroka. Byl to vskutku krásný a umělecký zážitek.

Promluva velmistra byla přednesena německy a byla překládána. Velmistr se omlouval, že se dosud nenaučil českému jazyku, což bylo přijato s pochopením. Promluva se nesla v duchu vzpomínek na Evžena a jeho širokých aktivit v naší zemi.

Fotogalerie Sovinec 2005

Po mši sv. se společnost přemístila do velkého obecního sálu. Zde byly oceněni Ti, kteří se o toto setkání zasloužili a projevili dobrou vůli, navzdory všem předsudkům a nenávistným reakcím, komunikovat a stát čelem minulosti, která nebyla jen minulostí nacismu a komunismu, ale i dobou, výrazných osobností jako byl arcivévoda Evžen. Organizátory velmistr obdaroval krásnou knihou , která je zcela jistě první životopisnou knihou o velmistru Evženovi v českém jazyce a pamětní medailí. Knihu i medaili bylo zároveň možné volně zakoupit.

V 19:30h se účastníci začali shromažďovat před první bránou hradu. Kolem osmé hodiny večerní přestřihl velmistr pásku, kterou byla otevřena výstava o dějinách Řádu německých rytířů v prostorech bývalé konírny na prvním hradním nádvoří. Tato poutavá výstava má být otevřena po celé léto.

Po slavnostním otevření výstavy následovala prohlídka hradu. Všechny místnosti byly osvětleny pouze svícemi, což interiérům dodalo kouzlo a tajemnost. Na závěr proběhl v rytířském sále koncert středověké a barokní hudby v podání žáků Řádové hudební školy v Opavě.

Atmosféra setkání byla přátelská a vstřícná. Svědčí to o rozdílném přístupu zástupců samospráv v jednotlivých regionech k tématům, které vrcholné politické špičky pouze politizují a zneužívají ve vlastní prospěch. Ten kdo se těchto oslav zúčastnil jistě potvrdí, že to byl neobyčejně krásný a hluboký zážitek.

Fotogalerie z oslavy


Zpracoval D. Hibsch & L. Macek
 
 
Design Hibsch 2005