ČeskyDeutch
AKCE ŽIVOTOPIS HRAD BOUZOV UBYTOVÁNÍ CESTA GALERIE KONTAKT
 
  AKCE  
 
Římskokatolická farnost Bouzov a Řád bratří a sester německého domu Panny Marie v Jeruzalémě
si Vás dovolují srdečně pozvat na mši svatou slouženou za posledního rytířského velmistra
Řádu německých rytířů, polního maršála a v neposlední řadě dobrodince bouzovska
a obnovitele hradu Bouzova


EVŽENA HABSBURSKÉHO


Mše svatá bude sloužena 21.5.2006 v kostele sv. Gotharda na Bouzově v 7:30 hod.

Mši svatou bude celebrovat kněz Německého řádu P. Metoděj Hofman OT.
 
 
Design Hibsch 2005