ČeskyDeutch
AKCE ŽIVOTOPIS HRAD BOUZOV UBYTOVÁNÍ CESTA GALERIE KONTAKT
 
  DODATEČNÉ INFORMACE  
 
P.Metoděj Hofman
Pater Metoděj Hofman se narodil 11.května roku 1970 v Hradci Králové. Mezi léty 1992-1997 studoval jako bohoslovec na Katolické teologické fakultě při Univerzitě Karlově v Praze. Na jáhna byl vysvěcen v roce 1997 v Praze, kněžské svěcení přijal téhož roku 27.prosince v Brně. V roce 1991 vstoupil jako novic v Polsku do Řádu minoritů. Do Německého řádu přestoupil Pater Metoděj v roce 2004. Plné přijetí do Německého řádu proběhlo v březnu roku 2005. Pater Metoděj po svém vysvěcení na kněze nejdříve působil jako kněz v Brně u minoritů, pak v Opavě-Kilešovicích u sv. Ducha a poté se opět vrátil do Brna jako kvardián a viceprovinciál. Od března do června roku 2005 byl kaplanem v Měrotíně, a od 1.června roku 2005 působí jako administrátor farnosti Velká Bystřice a Hlubočky.
svěcený zvon
Zvon byl vyroben v dílně v Brodku u Přerova rodinnou Dytrychovou. Návrh zvonu včetně jeho financování provedl pan Robert Rác - Familiář Německého řádu.
Základní údaje:
zvon vydává tón ....e2
průměr věnce ......642 mm
průměr rány .........51 mm
zvon váží ......... .....167 kg

Popis:
Pod čepcem je nápis NAT.21 MAII 1863 - OBI 30. DEC 1954.
Boční plášť je vyzdoben reliéfem arcivévody Evžena, na protilehlé straně je jeho erbovní znak s letopočtem 1894 - 1923. Do kříže je umístěn znak 65. velmistra Německého řádu Dr. Bruno Plattera, protilehlá strana je opatřena znakem Balaimeistra Českých zemí Roberta Ráce Familiáře Německého řádu.
Nápis na úderovém věnci hlásá: EVGENIVS D.G. ARCH. AVST. ORD. TEVT. SVPR. MAG. EULENBURG A.D.NNIV. V překladu nápis zní: Evženovi, z Boží milosti arcivévodovi rakouskému, Německého řádu velmistrovi. Léta Páně 2004.


 
 
Design Hibsch 2005